من و خدا

خدایا قلب من روزی خانه تو بود یادت هست آن روزهای خوش و

پاک کودکی رامیگویم ....

آنقدر آن لحظات با تو بودم که گاهی تنها با تو همبازی میشدم.....

اکنون که بزرگ شده ام بودنت برایم بک عادت شده است.....

دیگر برای خودم و خودت ، تو را نمی خوانم، امان از این عادت ها.....(f&n)

/ 0 نظر / 14 بازدید