شما پسرا

من موندم شما پسرا برای هرکی تو خیابون میبینید اینجوری یکهو پا میزنید رو ترمز یا فقط برای افراد خاصه؟؟؟؟

دیروز نزدیک بود به خاطر شماها برم به فنا!!!

داستان از این قراره: تو خیابونی که دوطرفش ماشیبن پارک شده ویه موتورسیکلت به زور از

وسطش  رد میشه یکدفعه آقا پسره میزنه روترمز ....مارومیگی با چنان طپش قلب ترمز

کردیم که قلبم داشت می اومد تو دهنم، با خودم گفتم حتمن جلو تصادف شده که اینطور ترمز کرده؟؟؟!!!

خوب که دقت کردم آقا سر از ماشین بیرون کرده داره به دوتا دختر میگه کجا میرید

برسونمتون؟یعنی اون لحظه میخواستم فقط جای بروسلی باشم بزنمش تا اونجایی که میخوره...

/ 5 نظر / 9 بازدید
آرش

ولی ارزششو داششت تبریک

وحید

به فنا نمیرفتی...مرگ پلیه بین دو زندگی...

آرش

منم تبریک میگم آره خیلی از بازیکنامون تک اخطاره شدند

ریحان

[ابرو] مزاحم ترین جانداران همین پسران دیگه گلم تو به دل نگیر