مجنون

دید مجنون را یکی صحرا نورد                 گوشه ای بنشسته در وادی فرد

کرده صفحه ریگ و انگشتان قلم             میزند با اشک خونین این رقم

گفت: ای مجنون شیدا,چیست این؟         مینویسی نامه بهر کیست این؟

گفت: مدح نام لیلی میکنم                    خاطر خودرا تسلی میکنم

چون میسر نیست برمن کام او               عشق بازی میکنم با نام او

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمد

سلام دوست عزیز.....وب خوشگلی داری....به منم سر بزن[گل]