آرزو

                           

آرزویم این است:

نتراود اشک از چشم ترت مگراز شوق زیاد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز

وبه اندازه هرروز تو عاشق باشی

عاشق آنکه تورا میخواهد وبه لبخند تو از خویش رها میگردد

وتورا دوست میدارد به همان اندازه.

/ 0 نظر / 5 بازدید