به برکت وجودش یا علی

مهم نیست که پیرباشی یا جوان,کودک باشی یا بزرگسال,عالم باشی یا کم سواد.

مهم این است که باور کنی و بخواهی,اوهم بخواهد و توفیق و اقبال یارو یاورت باشد.

اگر چنین شود,شاید نگاه مهربانش با نگاه خسته ات گره بخورد, شاید ندای دلنشینش

را بشنوی و نوازش دستان پدرانه اش را حس کنی. در لحظاتی در این جهان است که

خورشید چهره حضرت مهدی علیه السلام رخ می نماید و چشم انتظاری به دیدار او نایل

میگردد. باشد که غیبتش را حضوربدانیم و آرزومند ظهورش باشیم.

#
/ 0 نظر / 7 بازدید