نادرم

پسرم ای آهنگ زندگی ام ؛  ای نقاش نقش های عاشقانه ام

سروده هایت احیا کننده زندگی ام ؛ نامت را مرهم جان می کنم

رویت را سرمه دو دیده کرده وبرای هم دوش شدن با تو ثانیه ها را می شمارم

که شاید با آهنگ زندگیم بخوانم سرود عاشقانه زیستن را..(f&n)

/ 2 نظر / 8 بازدید