کودک

همانند یک کودک باش که بادیدن مادرش تمام اشکهایش راپاک میکند و بادردهایش برای مادرش ناز می آید....

توهم میتوانی با غصه هایت برای خدا ناز بیایی او حتی از مادرت هم مهربانتر است حتمن نازت را میخرد....(F&N)

/ 0 نظر / 7 بازدید