الهم عجل لویک الفرج

عمری است که در دام ولای تو اسیرم

 

 

از عمر گران جز رخ زیبای تو سیرم

 

 

تنها از خدا خواهشم این است

 

 

یکبار تورا بینم و صدبار بمیرم

 

 

الهم عجل لولیک الفرج

/ 1 نظر / 8 بازدید