نیمه های اشتباهی

هریک از ما به دنبال نیمه های گمشده خود در نیمه های دیگران هستیم

به همین خاطر است که  هیچگاه نیمه های خودرا نمی یابیم.(F&N)

/ 2 نظر / 8 بازدید
s

عجب[متفکر][متفکر]